1. مجید هاشم پور محمدآبادی , مهدی دوست پرست , Some results on sequential order statistics , اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
 2. محمد برات نیا , مهدی دوست پرست , پیش بینی طول عمر باقیمانده سیستم های r از n دنباله ای , نخستین سمینارنظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
 3. شهریار رحیمی , اسماعیل آیتی , مهدی دوست پرست , ارزیابی ایمنی ترافیک در محل تونل ها , پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
 4. اعظم سادات ایزی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی دوست پرست , طراحی اقتصادی نمودار کنترل برای شاخص ناکارایی Cpp , دوازدهمین کنفرانس امار ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
 5. محمدصادق صیام پوراشکاوندی , مهدی دوست پرست , برآورد پارامترهای الگوی وایبل مبتنی براثر مشخصه در سیستمهای مهندسی منسجم , چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
 6. خدیجه توکلی خسروشاهی , فیروزه حقیقی , مهدی دوست پرست , باز سازی رکوردهای گذشته با استفاده از مقادیر داده های رکوردهای فعلی بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته و کاربرد در برنامه های نگهداری و تعمیرات , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۷
 7. خدیجه توکلی خسروشاهی , فیروزه حقیقی , مهدی دوست پرست , برنامه تعمیرات و نگهداری بهینه مبتنی بر قابلیت اطمینان بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته , اولین کنفرانس منطقه ای ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۱
 8. خدیجه توکلی خسروشاهی , مهدی دوست پرست , به کارگیری فرآیند پواسون ناهمگن در تعیین استراتژی بهینه تعمیرات و نگهداری سیستمها مبتنی بر قابلیت اطمینان براساس الگوی نمایی تعمیم یافته , هشتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹
 9. محمد دوست پرست , مهدی دوست پرست , پیش بینی محل و میزان خوردگی خطوط لوله انتقال نفت و گاز مبتنی بر روش آماری نظریه رکوردها , سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۳
 10. سمیه جعفریانی , مهدی دوست پرست , پیش بینی تعداد خرابی ها با الگوی لگ-نرمال , چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
 11. فرشیده جوانمرد , مهدی دوست پرست , میانگین باقیمانده رکورد در الگوی وایبل , چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
 12. اعظم نوذری , مهدی دوست پرست , کرانهایی برای قابلیت اطمینان سیستمهای درون m k متوالی از n با مولفه های تعویض پذیر , چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
 13. سعید خادمی , مصطفی رجبی مشهدی , حسین بنکچی , امین زنگویی , مهدی دوست پرست , مدلسازی و افزایش قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی دیتا در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شمال شرق , بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۵
 14. مهدی دوست پرست , محمد رمضانی مقدم , تخمین توزیع آماره های کاوشی و کاربرد آن در محاسبه قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شرکت برق , اولین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های هوا فضایی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۴
 15. وحید رنجبر , مهدی دوست پرست , محمد زاغیان , استنباط بیزی براساس آماره های رکوردی در الگوی نمایی , چهارمین همایش تخصصی آمار , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳
 16. محمد برزوئی , مهدی دوست پرست , استنباط آماری براساس داده های سانسور شده در آزمون های Step-Stress , نهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۳۰
 17. عبدالرحیم بادامچی زاده , مهدی دوست پرست , برآورد میانگین توزیع انتشار در فرآیند گالتون-واتسون , پنجمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۰۲
 18. مهدی دوست پرست , جعفر احمدی , رکوردها و حجم نمونه , ششمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۰۱