مقالات ارایه شده در کنفرانسهای داخلی
 1. مجید هاشم پور محمدآبادی , مهدی دوست پرست , Some results on sequential order statistics , اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
 2. محمد برات نیا , مهدی دوست پرست , پیش بینی طول عمر باقیمانده سیستم های r از n دنباله ای , نخستین سمینارنظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
 3. شهریار رحیمی , اسماعیل آیتی , مهدی دوست پرست , ارزیابی ایمنی ترافیک در محل تونل ها , پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
 4. اعظم سادات ایزی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی دوست پرست , طراحی اقتصادی نمودار کنترل برای شاخص ناکارایی Cpp , دوازدهمین کنفرانس امار ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
 5. محمدصادق صیام پوراشکاوندی , مهدی دوست پرست , برآورد پارامترهای الگوی وایبل مبتنی براثر مشخصه در سیستمهای مهندسی منسجم , چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
 6. خدیجه توکلی خسروشاهی , فیروزه حقیقی , مهدی دوست پرست , باز سازی رکوردهای گذشته با استفاده از مقادیر داده های رکوردهای فعلی بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته و کاربرد در برنامه های نگهداری و تعمیرات , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۷
 7. خدیجه توکلی خسروشاهی , فیروزه حقیقی , مهدی دوست پرست , برنامه تعمیرات و نگهداری بهینه مبتنی بر قابلیت اطمینان بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته , اولین کنفرانس منطقه ای ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۱
 8. خدیجه توکلی خسروشاهی , مهدی دوست پرست , به کارگیری فرآیند پواسون ناهمگن در تعیین استراتژی بهینه تعمیرات و نگهداری سیستمها مبتنی بر قابلیت اطمینان براساس الگوی نمایی تعمیم یافته , هشتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹
 9. محمد دوست پرست , مهدی دوست پرست , پیش بینی محل و میزان خوردگی خطوط لوله انتقال نفت و گاز مبتنی بر روش آماری نظریه رکوردها , سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۳
 10. سمیه جعفریانی , مهدی دوست پرست , پیش بینی تعداد خرابی ها با الگوی لگ-نرمال , چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
 11. فرشیده جوانمرد , مهدی دوست پرست , میانگین باقیمانده رکورد در الگوی وایبل , چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
 12. اعظم نوذری , مهدی دوست پرست , کرانهایی برای قابلیت اطمینان سیستمهای درون m k متوالی از n با مولفه های تعویض پذیر , چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
 13. سعید خادمی , مصطفی رجبی مشهدی , حسین بنکچی , امین زنگویی , مهدی دوست پرست , مدلسازی و افزایش قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی دیتا در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شمال شرق , بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۵
 14. مهدی دوست پرست , محمد رمضانی مقدم , تخمین توزیع آماره های کاوشی و کاربرد آن در محاسبه قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شرکت برق , اولین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های هوا فضایی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۴
 15. وحید رنجبر , مهدی دوست پرست , محمد زاغیان , استنباط بیزی براساس آماره های رکوردی در الگوی نمایی , چهارمین همایش تخصصی آمار , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳
 16. محمد برزوئی , مهدی دوست پرست , استنباط آماری براساس داده های سانسور شده در آزمون های Step-Stress , نهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۳۰
 17. عبدالرحیم بادامچی زاده , مهدی دوست پرست , برآورد میانگین توزیع انتشار در فرآیند گالتون-واتسون , پنجمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۰۲
 18. مهدی دوست پرست , جعفر احمدی , رکوردها و حجم نمونه , ششمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۰۱
مقالات ارایه شده در کنفرانسهای بین المللی
 1. Hamideh Jeddi , Mahdi Doostparast , Systems with two-dependent components under spare switching policy , هفتمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , 2021-05-19
 2. Mahdi Doostparast , Relative Belief and Bayes Factor as Measures for Evidence , The First Seminar on Evidential Inference , 2019-06-12
 3. Hamideh Jeddi , Mahdi Doostparast , ALLOCATING TWO REDUNDANCIES IN SERIES SYSTEMS WITH DEPENDENT COMPONENT LIFETIMES , The 5rd Seminar on Reliability Theory and its Applications , 2019-04-17
 4. Mahdi Doostparast , محمد دوست پرست , Prediction of corrosions in Gas and Oil pipelines‎: ‎A record-based approach , چهاردهمین کنفرانس آمار ایران , 2018-08-25
 5. mohammad atlehkhani , Mahdi Doostparast , Random preventive maintenance under mixed effects , The 3rd Seminar on Reliability Theory and its Applications , 2017-05-16
 6. majid hashempour , Mahdi Doostparast , On invariant test with sequential order statistics: An open problem and some suggestions , The 3rd Seminar on Reliability Theory and its Applications , 2017-05-16
 7. Mahdi Doostparast , Muti-state systems: Concepts and some applications , The 3rd Seminar on Reliability Theory and its Applications , 2017-05-16
 8. majid hashempour , Mahdi Doostparast , How much do sequential order statistics include evidences? , سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2016-08-24
 9. Mahdy Esmailian , Mahdi Doostparast , Progressively Sequential Order Statistics , سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2016-08-24
 10. Mahdi Doostparast , A Signature-Based Approach in Redundancy Allocation Problems for Complex Systems , سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2016-08-23
 11. Zohreh Pakdaman , Jafar Ahmadi , Mahdi Doostparast , Some design of strength system in stress-strength model , 2nd Seminar on Reliability Theory and its Applications , 2016-05-18
 12. majid hashempour , Mahdi Doostparast , System Reliability when components share loadings and associated Bayes factors for model acceptance , The 4th International Reliability Engineering Conference , 2016-05-02
 13. majid hashempour , Mahdi Doostparast , Testing Statistical Hypothesis of exponential populations with multiply sequential order statistics , چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران , 2015-08-25
 14. majid hashempour , Mahdi Doostparast , Bayes factors with sequential r-out-of-n system lifetimes , The 10-th Seminar on Probability and Stochastic Processes , 2015-08-19
 15. Seyed Mahdi Salehi , Mahdi Doostparast , Expressions for the mean of the order statistics from the skew-normal distribution and their application , The 10-th Seminar on Probability and Stochastic Processes , 2015-08-19
 16. majid hashempour , Mahdi Doostparast , Estimation with Non-Homogeneous Sequential K-out-of-N System Lifetimes , نخستین سمینارنظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , 2015-05-27
 17. abdolsaeed toomaj , Mahdi Doostparast , Expression and bounds for the entropy of coherent system , دومین کارگاه اندازه های اطلاعات و کاربردهای آن , 2015-01-28
 18. Sobhan Shafiei , Mahdi Doostparast , A new skew generalization of the Kotz type distribution‎: ‎Properties‎ ‎and applications , نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2013-09-11
 19. Seyed Mahdi Salehi , Mahdi Doostparast , MOMENTS OF ORDER STATISTICS FROM THE SKEW-NORMAL DISTRIBUTION WITH SOME APPLICATIONS , چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران , 2013-08-27
 20. mohammad vali Ahmadi , Jafar Ahmadi , Mahdi Doostparast , Inferences on the lifetime performance index of products with Pareto distribution under progressive first-failure censored data , 11th Iranian Statistical Conference , 2012-08-28
 21. Mahdi Doostparast , Optimal statistical procedures on the basis of records in a two-parameter exponential distribution , International conference on robust statistics , 2009-06-14
 22. Mahdi Doostparast , Optimal statistical procedures on the basis of records in a two-parameter exponential distribution , International Conference on Robust Statistics , 2009-06-14
مقالات ارایه شده در مجلات داخلی

 1. مصطفی بسکابادی , مهدی دوست پرست , مدل بندی و داده کاوی داده های جهانی بیماران ویروس کووید 19 , طب اورژانس ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷, صفحه ۴۰-۴۵
 2. اعظم سادات ایزی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی دوست پرست , استفاده از طراحی اقتصادی نمودار کنترل X تحت نمونه گیری دومرحله ای در تحلیل شاخص Cpp , مهندسی و مدیریت کیفیت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۷۰-۲۸۲
مقالات ارایه شده در مجلات خارجی

 1. , Mahdi Doostparast , A random model for the scale parameter in the Fréchet populations , EN , Journal of the Korean Statistical Society , 2021-9
 2. Mohammad Baratnia , Mahdi Doostparast , A reversed-hazard-based nonlinear model for one-way classification , EN , Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation , 2021-8
 3. Mostafa Boskabadi , Mahdi Doostparast , Regression trees with splitting based on changes of dependencies among covariates , EN , Intelligent Data Analysis , Volume ( 25 ) , 2021-4, Pages 687-710
 4. Mohammad Baratnia , Mahdi Doostparast , A random effects model for comparing Pareto populations , EN , Computers and Industrial Engineering , Volume ( 147 ) , 2020-9, Pages 106612-106632
 5. Mohammad Vali Ahmadi , Mahdi Doostparast , Predictive analysis for joint progressive censoring plans: a Bayesian approach , EN , Journal of Applied Statistics , 2020-9
 6. Hamideh Jeddi , Mahdi Doostparast , Allocation of redundancies in systems: a general dependency-base framework , EN , Annals of Operations Research , 2020-9
 7. Mostafa Boskabadi , Mahdi Doostparast , Majid Sarmad , Survival analyses with dependent covariates: A regression tree-base approach , EN , Journal of Algorithms and Computation , Volume ( 52 ) , 2020-6, Pages 105-129
 8. مجید هاشم پور , زهره پاکدامن , Mahdi Doostparast , Statistical Inference on the Basis of Sequential Order Statistics under a Linear Trend for Conditional Proportional Hazard Rates , EN , Statistics, Optimization and Information Computing , Volume ( 8 ) , 2020-5, Pages 462-470
 9. Majid Hashempour , Mahdi Doostparast , Characterizations on the basis of cumulative residual entropy of sequential order statistics , EN , Journal of Statistical Modelling: Theory and Applications , Volume ( 1 ) , 2020-3, Pages 37-46
 10. مجید هاشم پور , Mahdi Doostparast , Dynamic Systems with Baseline Exponential Distribution Based on Sequential Order Statistics Under a Power Trend for Hazard Rates , EN , Journal of Statistical Theory and Applications , Volume ( 19 ) , 2020-1, Pages 1-9
 11. هادی صبوری , قباد برمال زن , Mahdi Doostparast , Robust Mixture Regression Based on the Mixture of Slash Distributions , EN , Journal of Statistical Theory and Applications , Volume ( 19 ) , 2020-1, Pages 118-
 12. majid hashempour , Mahdi Doostparast , Mathematics of evidences in dynamic systems with exponential component lifetimes and optimal sample size determination , EN , Journal of Statistical Modelling: Theory and Applications , Volume ( 1 ) , 2020-1, Pages 91-100
 13. Zohreh Pakdaman , Jafar Ahmadi , Mahdi Doostparast , Signature-based approach for stress-strength systems , EN , Statistical Papers , Volume ( 60 ) , 2019-10, Pages 1631-1647
 14. محمد ولی احمدی , Mahdi Doostparast , Pareto analysis for the lifetime performance index of products on the basis of progressively first-failure-censored batches under balanced symmetric and asymmetric loss functions , EN , Journal of Applied Statistics , Volume ( 46 ) , 2019-5, Pages 1196-1227
 15. morad alizadeh , , Mahdi Doostparast , A New Two-Parameter Lifetime Distribution: Properties, Applications and Different Method of Estimations , EN , Statistics, Optimization and Information Computing , Volume ( 7 ) , 2019-5, Pages 291-310
 16. Mohammad Baratnia , Mahdi Doostparast , One-way classification with random effects: A reversed-hazard-based approach , EN , Journal of Computational and Applied Mathematics , Volume ( 349 ) , 2019-3, Pages 60-69
 17. mohammad atlehkhani , Mahdi Doostparast , The repair alert models with fixed and random effects , EN , Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation , Volume ( 48 ) , 2019-2, Pages 385-395
 18. Mahdy Esmailian , Mahdi Doostparast , Estimates Based on Sequential Order Statistics with the Two-Parameter Pareto Distribution , EN , Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society , Volume ( 42 ) , 2018-11, Pages 2897-2914
 19. Mohammad Baratnia , Mahdi Doostparast , Sequential order statistics from dependent random variables , EN , Communications in Statistics - Theory and Methods , Volume ( 48 ) , 2018-9, Pages 4569-4580
 20. , Mahdi Doostparast , Bayesian prediction of progressively first-failure-censored order statistics based on k-record values from weibull distribution , EN , Istatistik , Volume ( 11 ) , 2018-6, Pages 12-28
 21. mohammad vali Ahmadi , Mahdi Doostparast , Jafar Ahmadi , Block censoring scheme with two-parameter exponential distribution , EN , Journal of Statistical Computation and Simulation , Volume ( 88 ) , 2018-3, Pages 1229-1251
 22. A.Toomaj , ‎A. Di Crescenzo , Mahdi Doostparast , Some results on information properties of coherent systems , EN , Applied Stochastic Models in Business and Industry , Volume ( 34 ) , 2018-2, Pages 128-143
 23. Mohammad Baratnia , Mahdi Doostparast , Modelling lifetime of sequential r-out-of-n systems with independent and heterogeneous components , EN , Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation , Volume ( 46 ) , 2017-12, Pages 7365-7375
 24. Mohammad Baratnia , Mahdi Doostparast , Predicting residual lifetimes of dynamic r-out-of-n systems , EN , Istatistik , Volume ( 10 ) , 2017-7, Pages 45-51
 25. majid hashempour , Mahdi Doostparast , Bayesian inference on multiply sequential order statistics from heterogeneous exponential populations with GLR test for homogeneity , EN , Communications in Statistics - Theory and Methods , Volume ( 46 ) , 2017-4, Pages 8086-8100
 26. Mojtaba Alizadeh , Saralees Nadarajah , Mahdi Doostparast , Abbas Parchami , M. Mashinchi , On confidence bounds for one-parameter exponential families , EN , Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation , Volume ( 46 ) , 2017-2, Pages 1569-1582
 27. Sobhan Shafiei , Hadi Saboori , Mahdi Doostparast , Generalized inferential procedures for generalized Lorenz curves under the Pareto distribution , EN , Journal of Statistical Computation and Simulation , Volume ( 87 ) , 2017-2, Pages 267-279
 28. mohammad atlehkhani , Mahdi Doostparast , Inference under random maintenance policies with a polynomial form as the repair alert function , EN , Journal of Statistical Computation and Simulation , Volume ( 86 ) , 2016-7, Pages 1415-1429
 29. abdolsaeed toomaj , Mahdi Doostparast , On the Kullback Leibler information for mixed systems , EN , International Journal of Systems Science , Volume ( 47 ) , 2016-6, Pages 2458-2465
 30. Sobhan Shafiei , Mahdi Doostparast , Ahad Jamalizadeh , The alpha-beta skew normal distribution: Properties and applications , EN , Statistics , Volume ( 50 ) , 2016-4, Pages 338-349
 31. Hamideh Jeddi , Mahdi Doostparast , Optimal redundancy allocation problems in engineering systems with dependent component lifetimes , EN , Applied Stochastic Models in Business and Industry , Volume ( 32 ) , 2016-3, Pages 199-208
 32. majid hashempour , Mahdi Doostparast , Statistical evidences in sequential order statistics arising from a general family of lifetime distributions , EN , Istatistik , Volume ( 9 ) , 2016-1, Pages 29-41
 33. Somayeh Ghafouri , Arezou Habibirad , Mahdi Doostparast , Bayesian Two-sample Prediction with Progressively Censored Data for Generalized Exponential Distribution Under Symmetric and Asymmetric Loss Functions , EN , پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran , Volume ( 12 ) , 2016-1, Pages 179-204
 34. abdolsaeed toomaj , Mahdi Doostparast , Comparisons of mixed systems with decreasing failure rate component lifetimes using dispersive order , EN , Applied Stochastic Models in Business and Industry , Volume ( 31 ) , 2015-12, Pages 801-808
 35. morad alizadeh , Mahdi Doostparast , , Gauss M.Cordeiro , Edwin M.M.Ortega , Rodrigo R.Pescim , A new family of distributions: the Kumaraswamy odd log-logistic, properties and applications , EN , Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics , Volume ( 45 ) , 2015-11, Pages 1-1
 36. Seyed Mahdi Salehi , Mahdi Doostparast , Expressions for moments of order statistics and records from the skew-normal distribution in terms of multivariate normal orthant probabilities , EN , Statistical Methods and Applications , Volume ( 24 ) , 2015-11, Pages 547-568
 37. Mahdi Doostparast , Goodness-of-fit tests for weibull populations on the basis of records , EN , Journal of Statistical Theory and Applications , Volume ( 14 ) , 2015-9, Pages 289-300
 38. mohammad vali Ahmadi , Mahdi Doostparast , Jafar Ahmadi , Statistical inference for the lifetime performance index based on generalized order statistics from exponential distribution , EN , International Journal of Systems Science , Volume ( 46 ) , 2015-6, Pages 1094-1107
 39. Sobhan Shafiei , Mahdi Doostparast , Ahad Jamalizadeh , Prediction of Variables Via Their Order Statistics in Bivariate Elliptical Distributions with Application in the Financial Markets , EN , Communications in Statistics - Theory and Methods , Volume ( 44 ) , 2015-2, Pages 627-643
 40. Mahdi Doostparast , Record-based inference and associated cost analysis for the Weibull distribution , EN , Control and Cybernetics , Volume ( 44 ) , 2015-1, Pages 163-177
 41. Sobhan Shafiei , Mahdi Doostparast , Balakrishnan Skew-tDistribution and Associated Statistical Characteristics , EN , Communications in Statistics - Theory and Methods , Volume ( 43 ) , 2014-10, Pages 4109-4122
 42. Ali Reza Saeidi , Mohammad Ghasem Akbari , Mahdi Doostparast , Hypotheses testing with the two-parameter Pareto distribution on the basis of records in fuzzy environment , EN , Kybernetika , Volume ( 50 ) , 2014-9, Pages 744-757
 43. Mahdy Esmailian , Mahdi Doostparast , Estimation based on sequential order statistics with random removals , EN , Probability and Mathematical Statistics , Volume ( 34 ) , 2014-6, Pages 81-95
 44. abdolsaeed toomaj , Mahdi Doostparast , Comparisons of Mixed Systems Using Mean Vitality Function , EN , Journal of Statistical Theory and Applications , Volume ( 13 ) , 2014-6, Pages 189-195
 45. Seyed Mahdi Salehi , Ahad Jamalizadeh , Mahdi Doostparast , A generalized skew two-piece skew-elliptical distribution , EN , Statistical Papers , Volume ( 55 ) , 2014-4, Pages 409-429
 46. Mahdi Doostparast , , Evidential inference and optimal sample size determination on the basis of record values and record times under random sampling scheme , EN , Statistical Methods and Applications , Volume ( 23 ) , 2014-3, Pages 41-50
 47. abdolsaeed toomaj , Mahdi Doostparast , A note on signature based expressions for the entropy of mixed r-out-of-n systems , EN , Naval Research Logistics , Volume ( 61 ) , 2014-3, Pages 1-5
 48. Mohammad Doostparast , Farhad Kolahan , Mahdi Doostparast , A reliability-based approach to optimize preventive maintenance scheduling for coherent systems , EN , Reliability Engineering and System Safety , Volume ( 126 ) , 2014-1, Pages 98-106
 49. Mahdi Doostparast , Sanjel Deepak , amin zangoie , Estimation with the lognormal distribution on the basis of records , EN , Journal of Statistical Computation and Simulation , Volume ( 83 ) , 2013-12, Pages 2339-2351
 50. Mahdi Doostparast , mohammad vali Ahmadi , Jafar Ahmadi , Bayes Estimation Based on Joint Progressive Type II Censored Data Under LINEX Loss Function , EN , Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation , Volume ( 42 ) , 2013-8, Pages 1865-1886
 51. Mohammad Doostparast , Farhad Kolahan , Mahdi Doostparast , Optimization of PM scheduling for multi-component systems - A simulated annealing approach , EN , International Journal of Systems Science , Volume ( 1 ) , 2013-6, Pages 1-9
 52. mohammad vali Ahmadi , Mahdi Doostparast , Jafar Ahmadi , Estimating the lifetime performance index with Weibull distribution based on progressive first-failure censoring scheme , EN , Journal of Computational and Applied Mathematics , Volume ( 239 ) , 2013-2, Pages 93-102
 53. Mahdi Doostparast , N. Balakrishnan , Pareto analysis based on records , EN , Statistics , Volume ( 47 ) , 2013-1, Pages 1075-1089
 54. Mahdi Doostparast , Jafar Ahmadi , Ahmad‎ ‎Parsian , Estimation with left-truncated and right censored data: A comparison study , EN , Statistics and Probability Letters , Volume ( 82 ) , 2012-6, Pages 1391-1400
 55. raheleh hasanabadi , Mahdi Doostparast , Goodness of fit test and parameter estimation for a proportional odds model of random censorship , EN , Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation , Volume ( 41 ) , 2012-5, Pages 1430-1443
 56. Mahdi Doostparast , N. Balakrishnan , Optimal record-based statistical procedures for the two-parameter exponential distribution , EN , Journal of Statistical Computation and Simulation , Volume ( 81 ) , 2011-12, Pages 2003-2019
 57. Mahdi Doostparast , Mohammad Ghasem Akbari , N. Balakrishnan , Bayesian analysis for the two-parameter Pareto distribution based on record values and times , EN , Journal of Statistical Computation and Simulation , Volume ( 81 ) , 2011-11, Pages 1393-1403
 58. Somayeh Ghafouri , Arezou Habibirad , Mahdi Doostparast , Bayesian Two-Sample Prediction with Progressively Type-II Censored Data for Some Lifetime Models , EN , Journal of the Iranian Statistical Society , Volume ( 10 ) , 2011-11, Pages 63-86
 59. Mahdi Doostparast , N. Balakrishnan , Optimal sample size for record data and associated cost analysis for exponential distribution , EN , Journal of Statistical Computation and Simulation , Volume ( 80 ) , 2010-12, Pages 1389-1401
 60. Jafar Ahmadi , Mahdi Doostparast , Ahmad Parsian , Bayes Estimation Based on Random Censored Data for Some Life Time Models Under Symmetric and Asymmetric Loss Functions , EN , Communications in Statistics - Theory and Methods , Volume ( 39 ) , 2010-8, Pages 3058-3071
 61. Mahdi Doostparast , Reconstruction of past records , EN , Metrika , Volume ( 70 ) , 2009-6, Pages 89-109
 62. Mahdi Doostparast , A note on estimation based on record data , EN , Metrika , Volume ( 69 ) , 2009-1, Pages 69-80
 63. Jafar Ahmadi , Mahdi Doostparast , Statistical inference based on k-records , EN , Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization , Volume ( 1 ) , 2008-8, Pages 67-82
 64. محمد الرقاب , Jafar Ahmadi , Mahdi Doostparast , Statistical inference based on record data from Pareto model , EN , Statistics , Volume ( 41 ) , 2007-4, Pages 105-118
 65. Mahdi Doostparast , , Statistical Evidence Methodology for Model Acceptance based on Record Values , EN , Journal of the Korean Statistical Society , Volume ( 35 ) , 2006-5, Pages 167-177
 66. Jafar Ahmadi , Mahdi Doostparast , Bayesian estimation and prediction for some life distributions based on record values , EN , Statistical Papers , Volume ( 47 ) , 2006-3, Pages 373-392
 67. Mahdi Doostparast , Jafar Ahmadi , Statistical Analysis for Geometric Distribution Based on Records , EN , Computers and Mathematics with Applications , Volume ( 52 ) , 2006-2, Pages 905-916
 68. Jafar Ahmadi , Mahdi Doostparast , Ahmad Parsian , Estimation and Prediction in a Two-Parameter Exponential Distribution Based on k-Record Values under LINEX Loss Function , EN , Communications in Statistics - Theory and Methods , Volume ( 34 ) , 2005-4, Pages 795-805