مجله به سوی علوم ریاضی PDF چاپ ایمیل
نوشته شده توسط doustparast   

این مجله با هدف عمومی سازی ریاضیات، کلیه مقالات در زمینه ریاضی محض، ریاضی کاربردی، آمار و احتمال، علوم کامپیوتر، آموزش ریاضی، تاریخ ریاضی، فلسفه ریاضی، نقدهای علمی و همچنین مقالاتی در راستای کاربرد علوم ریاضی در سایر علوم را برای بررسی می پذیرد.

انتظار می رود سطح مقالات به گونه ای باشد که برای افراد با اطلاعات پایه ای ریاضی به خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی قابل درک باشد.

از علاقمندان به ارسال مقاله دعوت می شود به سایت مجله مراجعه نمایند. (https://tmsj.um.ac.ir/index)